Door op 22 november 2013

Fractie dringt aan op overname aanbevelingen onderzoekscommissie A2 project

De fractie van de Partij van de Arbeid in Provinciale Staten in Limburg heeft in oktober schriftelijke vragen aan het Provinciebestuur gesteld naar aanleiding van krantenpublicaties over mogelijke uitbuiting van werklieden aan het A2 project in Maastricht. Inmiddels had de PvdA in de Tweede Kamer ook vragen gesteld.

Op grond van deze publicatie en de vragen vanuit de fracties is er een onderzoek ingesteld.

De onderzoekscommissie meldt dat er geen sprake is van uitbuiting, maar stelt wel dat de CAO niet is nageleefd en dat er te veel uren per week zijn gewerkt. Verder stelt de commissie dat het bouwconsortium A2 de ingehouden kosten voor wonen in ontruimde woningen aan de rand van het project zou moeten terugbetalen.

De PvdA in Provinciale Staten is blij met de snelle afronding van het onderzoek in het belang van alle betrokken werklieden. De aanbevelingen van de commissie worden door het consortium A2 in beraad genomen. De PvdA is daar verbaasd over en zal er bij het College van GS op aandringen ervoor te zorgen dat de betrokken werknemers ook daadwerkelijk worden gecompenseerd voor alle onbillijkheden waar ze gedurende hun werkzaamheden aan het project A2 mee zijn geconfronteerd.

Fractie PvdA in Provinciale Staten in Limburg