Door op 15 april 2014

Een kans op sport voor elk kind in Limburg

Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen vanaf 4 tot en met 18 jaar die leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen.

Het Jeugdsportfonds is succesvol; maar moet, zo blijkt nu, helaas kinderen weigeren omdat de budgetten opraken.

“alle kinderen hebben recht op sport en beweging. Bewegen en sporten draagt enorm bij aan een gezonder leven, ontspanning, leren omgaan met tegenslagen en het leren van regels en omgangsvormen. Dit mogen wij niet in weg staan.”, aldus PvdA Statenlid Lars Kockelkoren.

Lars Kockelkoren vraagt namens de PvdA Statenfractie of het College van GS op de hoogte is van de grote aantallen aanvragen van Jeugdsportfonds Limburg en of het College van GS bereid is om op korte termijn met Jeugdsportfonds Limburg aan tafel te gaan zitten en de financiële behoefte/schaarste bij Jeugdsportfonds Limburg in kaart te brengen.

 art 38 vragen inzake Jeugdsportfonds