1 februari 2015

Definitieve kieslijst en programma van PvdA Limburg

Werken aan Limburg
De provincie Limburg is een bijzondere provincie. Als we Limburg met andere provincies vergelijken, voelen we trots.De inwoners van Limburg voelen zich meer verbonden met elkaar. Limburg kent een sterk verenigingsleven, een rijke cultuurhistorie en een prachtige natuur. Een geweldige basis om mensen te binden en een warme samenleving op te bouwen. Maar we kennen ook uitdagingen. De Limburgse beroepsbevolking is gemiddeld lager opgeleid dan de rest van Nederland, vergrijst sneller en de werkgelegenheid in Limburg is gevoeliger voor de grillen van de economie dan
elders. Geen provincie in Nederland kent zo’n lange grens met andere landen, dan Limburg. Dit biedt kansen, maar er dienen wel de nodige drempels overwonnen te worden, voordat deze kansen optimaal verzilverd kunnen worden. Naast de Limburgse samenleving neemt ook de provinciale overheid in Limburg een bijzondere positie in. Onze Commissaris van de Koning noemen we Gouverneur en Provinciale Staten het Limburgs Parlement. Maar er is meer. Dankzij onder andere de verkoop van aandelen in energiemaatschappijen heeft de provincie Limburg veel meer geld te besteden dan andere provincies, wat ervoor heeft gezorgd dat de provincie Limburg ook kan investeren in zaken die niet tot het standaard takenpakket van een provincie horen. Dat betekent dat Limburg meer voor mensen kan betekenen en daardoor dichter bij haar inwoners kan staan. Niet alleen door meer te kunnen doen, maar ook door meer mét mensen samen te doen. Want samen werken we aan Limburg!

Bekijk hier het volledige programma Werken aan Limburg – Programma PvdA

De definitieve verkiezingslijst vind u hier Kieslijst definitief