Door op 17 november 2014

Concept verkiezingenlijst PS 2015

Hierbij de concept kandidatenlijst voor de verkiezingen van Provinciale Staten op 18 maart 2015, zoals die voorgesteld wordt door het gewestbestuur.

We zijn verheugd, dat we zoveel goede kandidaten hebben kunnen selecteren voor de verkiezingen en bedanken de kandidaatstellingscommissie voor het vele werk, dat ze verzet heeft.

De procedure:

Zoals altijd zijn er 2 kiesdistricten: Noord en Zuid.

De lijsttrekker, Eric Geurts, is reeds gekozen in de algemene ledenvergadering van 1 november jl.

Over de overige plaatsen kunnen de leden stemmen in de algemene ledenvergadering van 29 november a.s.

Het gewestbestuur stelt u voor, om in totaal over beide kiesdistricten, een lijst vast te stellen van in totaal 17 kandidaten voor de bovenste 10 plaatsen, in de volgorde, zoals onder aangegeven. Daarnaast zal het gewestbestuur u vragen om een mandaat, om deze lijst verder aan te vullen.

Zoals u ziet, staan enkele kandidaten zowel op de Noord- als de Zuidlijst. Dit omdat we verwachten, dat ze in beide districten stemmen zullen trekken.

De lijsttrekker, Eric Geurts, zal de lijst zowel in Noord, als in Zuid aanvoeren.

Peter van Dijk heeft in Zuid plaats 2 en is in Noord lijstduwer. Vandaar, dat voor zijn naam op de Noordlijst een vraagteken staat. Zijn plaats in Noord wordt de laatste plaats. Het nummer is dus afhankelijk van het aantal aanvullingen dat nog zal plaatsvinden; ongeacht het aantal aanvullingen blijft het de laatste plaats.

De gehele conceptlijst met alle voorgestelde kandidaten vindt u hieronder:

Met vriendelijke groet,

Namens het gewestbestuur,

Marcel Kleinen, voorzitter.

Kandidatenlijst gewestbestuur tbv ALV 29 november 2014