Door op 17 augustus 2013

Bijeenkomst PvdA werkgroep OV-concessie

Zoals al eerder aangekondigd vindt de eerste bijeenkomst van de werkgroep plaats op zaterdag 24 augustus.  De locatie is de Oranjerie, het de Valk hotel in het centrum van Roermond van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Ik wil met geinteresseerden graag enkele dilemma’s bespreken, die zich voordoen bij het verstrekken van de nieuwe concessie voor het OV in Limburg.
Op 11 oktober 2013 komt in de commissie Ruimte, Infra en Financiën de Nota van Uitgangspunten Aanbesteding OV-concessie aan de orde. Over het Statenvoorstel Nota van Uitgangspunten wordt in de Provinciale Statenvergadering van 15 november beslist.
Indien je je nog wilt aanmelden voor de bijeenkomst van 24 augustus kun je me een mail sturen: liaroefs@gmail.com.