Door op 15 mei 2014

Beperk vliegoverlast voor Eijsden en Mesch

Persbericht 15 mei 2014

Sedert april 2013 geldt de echte landsgrens tussen Nederland en België in zuidelijk Zuid-Limburg niet meer als grens voor het luchtruim geldt, maar dat is rechtgetrokken.

Ten gevolge daarvan behoren de kernen Eijsden en Mesch nu tot het Belgisch luchtruim.

Bewoners ervaren hierdoor veel overlast. Middels een motie roepen de partijen 50plus, PvdA, CDA en VVD, morgen 16 mei tijdens de Statenvergadering, het College op, om met de Rijksoverheid een regeling te bewerkstelligen dat deze overlast wordt teruggedrongen.

In de bijgevoegde motie leest u meer hierover.

Motie vliegverkeerEijsdenMesch 20140516