Door op 20 november 2014

ALV vaststellen kieslijst en verkiezingsprogramma

Op zaterdag 29 november a.s. vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Tijdens deze vergadering zal de kieslijst en het verkiezingsprogramma worden vastgesteld.

Inloop en registratie vanaf 9.30 uur (omdat er officieel gestemd moet worden).

Aanvang: 10.00 uur

Locatie:   De Oolderhof,

Broekstraat 35,

6049 CJ Roermond-Herten

Tel 0475-333693

www.oolderhof.nl

De concept kandidatenlijst is reeds aan de leden toegezonden en staat op de website van de PvdA Limburg. Het verkiezingsprogramma is beschikbaar vanaf 22 november a.s. en zal op de website gepubliceerd worden. De agenda en het verslag van de vorige vergadering, kun je vinden op de website van de PvdA Limburg.

Verslag ALV-PvdA 1 november 2014

Agenda ALV 29 november 2014

Met vriendelijke groet,

Marcel Kleinen, voorzitter