Door op 7 mei 2015

Algemene Ledenvergadering Gewest Limburg op 30 mei 2015

Tijdens deze ledenvergadering wordt een nieuw gewestbestuur gekozen.
Ter voorbereiding hierop zie bijgevoegde documenten.
De kandidaatstelling gaat in op 7 mei en eindigt op 21 mei.
In de loop van 22 mei worden dan de kandidaten per mail bekend gemaakt aan de leden en afgevaardigden van de afdelingen.
De agenda voor de ALV van 30 mei en het verslag van de ALV van 25 april zijn vanaf 22 mei te downloaden van de website.

aanmeldformulier

kandidaatstelling