1 februari 2015

Algemene ledenvergadering 7 februari 2015

Op 7 februari a.s is de Algemene ledenvergadering van het gewest.

aanvang 10.00 uur.

De agenda en de notulen kunt u hier vinden.

Agenda Gewestvergadering 07-02-2015

Verslag Algemene Ledenvergadering dd 29 november 2014