24 februari 2014

A2-tunnel is goed, maar niet voor slecht werk

Open brief van de Provinciale Statenfractie van de PvdA Limburg en de gemeenteraadsfractie van de PvdA Maastricht

Datum: maandag 24 februari 2014

De aanleg van de A2 tunnel Maastricht is een prachtig project. Helaas ligt er een smet op die al maanden ervoor zorgt dat het project op negatieve wijze in het nieuws verschijnt. Het project is door het Rijk en de gemeente Maastricht in opdracht gegeven aan een consortium met de naam Avenue2. De Europese Unie en de Provincie Limburg financieren mee. De opdrachtgevers hebben een stuurgroep ingericht om het project te leiden.

Uit publicaties in De Limburger en Limburgs Dagblad bleek dat een aantal Portugese werknemers de dupe zijn geworden van onterechte en onjuiste hoge inhoudingen op hun salaris. De PvdA heeft meteen op alle niveaus politieke druk gezet door het stellen van vragen aan de verantwoordelijke bestuurders. Een van de effecten was de instelling van een onafhankelijk onderzoek. Het onderzoek toonde aan dat er inhoudingen plaats hadden die niet terecht of niet transparant waren. Dat betrokken werkgevers, waaronder het internationaal opererende uitzendbureau Atlanco Rimec leken het boetekleed aan te trekken. Avenue2 beloofde de werknemers volledig te compenseren.

Enkele maanden later zijn de onterecht ingehouden woonkosten aan de betrokken arbeiders terugbetaald. Maar er worden nog steeds onduidelijke en niet te onderbouwen bedragen op de salarissen ingehouden door schimmige intermediairs die vanuit het buitenland opereren. Er werden met de klagende werknemers afspraken gemaakt dat zij geen nadeel zouden ondervinden van het feit dat zij hun mond hebben opengedaan. Althans dat zei men. Uit nieuwe  berichten blijkt dat enkele klokkenluiders inmiddels thuis zitten omdat zij hún contract niet verlengd kregen!

De onafhankelijke onderzoekscommissie concludeerde dat er “geen sprake is van uitbuiting” van de werknemers bij de A2. Vanuit formeel oogpunt mag dat zo zijn. Wie echter aan het voorbeeld van de A2-tunnel ziet hoe ver werkgevers in Europa blijkbaar gaan om kosten te besparen of , erger nog, kosten onterecht te verhalen op hun  werknemers kan niet anders concluderen dan dat de grens van het acceptabele ver wordt overschreden. Wanneer de werknemers die zijn opgekomen voor hun rechten vervolgens aan de kant blijken te worden gezet dan zijn we terug in de 19e eeuw en is de tijd van Regout teruggekeerd. Dat kan wat de PvdA betreft nooit de bedoeling zijn!

Wij hebben met vragen en moties politieke druk gezet op de opdrachtgevers om iets te doen aan deze misstanden. Er zijn dingen recht gezet, maar het onrecht is de A2-tunnel helaas nog niet uit. Blijkbaar hebben de leden van de stuurgroep zich zand in de ogen laten strooien door de uitvoerders. Wij roepen hen langs deze weg op om met juridische middelen het recht van de betrokken  werknemers af te dwingen. Stel daarmee eindelijk een voorbeeld voor álle werkgevers die denken dat ze in 2014 nog een loopje mogen nemen met de rechten van de werknemers in een beschaafd land. Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) kreeg het vrijdag voor mekaar om bedrijven die zich schuldig maken aan onderbetaling of die illegalen in dienst hebben met naam en toenaam bekend te maken. “Schijnconstructies zijn niet alleen slecht door de uitbuiting van werknemers, maar ze tasten ook de kansen aan voor Nederlanders op een baan. Dat is een ondermijning van wat we hebben opgebouwd”, zo zei Asscher vrijdag. Daar zijn wij het helemaal mee eens!

Hans Bosch, Statenlid PvdA Limburg

Frans Bastiaens, fractievoorzitter PvdA Maastricht