ALV 23 juni 2018

Algemene Ledenvergadering PvdA Limburg
Datum: 23 juni 2018
Tijd: 9.30 tot 10.00: inloop + voorzittersoverleg (in glazen ruimte) + kascontrolecommissie
10.00 tot 12.30: vergadering
Plaats: de Graasj
Knevelsgraafstraat 21 Roermond
+31 (0)475 745060
OV: 250 meter lopen vanaf het station
Parkeren: bv. Op eigen terrein Graasj óf NS P+R Godsweerdersingel 6041GJ Roermond (in- en
uitrijden 24/7 met Maestro betaalpas, 1,66 per uur, dagtarief max. 10,01)
Agenda
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda van de vergadering
3. Mededelingen
4. Verslag ALV 14 april 2018 (zie bijlage)
5. Aftrap door voorzitter PvdA Gewest Limburg Jacques Costongs
6. Jaarrekening PvdA Limburg 2017 (ter vaststelling) na verslag kascommissie (zie bijlage)
7. Instellen nieuwe kascommissie
8. Provinciale Staten verkiezingen 2019
Besluit: Werken met één of twee lijsten voor de PS-verkiezingen 2019
Voorstel gewestbestuur: met twee lijsten werken, Noord/Midden en Zuid, waarbij de top
van de lijst (top 5) op beide lijsten hetzelfde moet zijn. Zo kunnen we zoveel mogelijk lokale
bekende gezichten op de lijsten kwijt.
9. Samenstelling kandidaatstellingscommissie: Er hebben zich twee extra kandidaten gemeld
voor de Kandidaatstellingscommissie Bo Lemmens en Lars Kockelkoren.
Voorstel gewestbestuur: toevoegen Bo en Lars aan kandidaatstellingscommissie.
Vaststellen profiel fractieleden, lijsttrekker, gedeputeerde. (Zie bijlage)
10. Stand van zaken programmacommissie.
11. Stand van zaken campagnecommissie.
12. Voordragen nieuw gewestbestuurslid. Voorstel gewestbestuur: Chames Nouri benoemen.
13. Laatste stand van zaken in de onderhandelingen in de diverse afdelingen/gemeenten.
14. Actualiteiten op waterschaps-, provinciaal- en nationaal niveau.
15. Rondvraag.
Natuurlijk hopen we dat jullie na de vergadering nog even gezellig blijven netwerken.
PS: de onderliggende stukken bij agendapunt 4 en 6 zijn te downloaden van de PvdA Limburg website (wachtwoord hebben leden via e-mail ontvangen).
https://limburg.pvda.nl/gewestelijke-vergadering/

Wij zoeken een communicatie-stagiaire!

Maak voor je stage een uitstapje naar de provinciale politiek! Sta aan de zij van provinciale politici en help ze met adviezen op het gebied van communicatie. Publiceer zelf artikelen online die de mening van de PvdA en/of je collega’s uitdragen.

Als je een stage zoekt die anders dan anders is, dan ben je bij PvdA Limburg op de goede plek! Een communicatiemedewerker werkt bij ons niet alleen áchter de schermen, maar gaat ook geregeld met fractieleden op pad om hun werkzaamheden vast te leggen. Sociale media worden namelijk ook voor politieke partijen steeds belangrijker en jij gaat ervoor zorgen dat de buitenwereld weet waar de fractieleden mee bezig zijn! Dat betekent ook dat je interesse hebt in het maken van korte video’s/blogs. Ook het schrijven en verbeteren van persberichten en speeches komen (deels) voor jouw rekening. Natuurlijk gaat communicatie niet altijd over contact met de buitenwereld en dus kom je ook in contact met de pers en belangengroepen, ga je post beantwoorden en houd je de interne communicatie bij. Een stagiair bij ons moet affiniteit hebben met de partij en uit je CV moet blijken dat je profiel aansluit bij de functie.

Je loopt in principe stage bij ons vanaf begin september tot 20 maart 2019, als de verkiezingen voor Provinciale Staten zijn.

Er is de mogelijkheid om een afstudeeropdracht te doen tijdens je stage bij ons. Geef dat wel van te voren aan, zodat we kunnen beoordelen of de specifieke opdracht haalbaar is tijdens een stage bij ons.

Functie-eisen

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau
 • Je kunt tegen een licht chaotische werkstructuur, en hebt daar zelfs plezier in
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid (geen spelfouten 😉 )
 • Je hebt kennis van traditionele en sociale media (Facebook/Instagram etc.)
 • Je hebt belangstelling voor de politiek
 • Je kunt zelf dingen oppakken
 • Je hebt (voor)kennis van de Nederlandse/Limburgse politiek
 • Je kunt zelfstandig en in teamverband werken
 • Je bent stressbestendig en flexibel
 • Je kunt zelfstandig prioriteiten stellen

Vergoeding

Bij de functie hoort een vergoeding van 250 Euro. In principe zijn de uren die gemaakt worden zeer flexibel in te delen, met uitzondering van fractie-, commissie- en Statenvergaderingen. De fractie vergadert regelmatig op dinsdag(avonden) in Roermond en op vrijdagen in Maastricht. Fractiemedewerkers dienen bij deze bijeenkomsten aanwezig te zijn.

Solliciteren?

Stuur je sollicitatiebrief en CV uiterlijk vóór 1 augustus op. Deze richt je aan Jesper Fassotte (Communicatiemedewerker), via jesper@pvdalimburg.nl. Een eventueel vervolggesprek zal plaatsvinden in augustus. Heb je vragen over de functie? Stuur dan een mail naar fractievoorzitter Jasper Kuntzelaers via j.kuntzelaers@pvda.nl.

Algemene Ledenvergadering 14 april

Op zaterdagmorgen 14 april a.s. vindt de volgende gewestelijke vergadering (ALV) van de PvdA Limburg plaats. Daarin wordt onder meer teruggeblikt op de gemeenteraadsverkiezingen en vooruitgekeken naar de Provinciale Statenverkiezingen.

De agenda en meer informatie over het tijdstip en de plaats zie je hier:

Datum:

14 april 2018

Tijd:

09.30 tot 10.00: inloop + voorzittersoverleg (in glazen ruimte)

10.00 tot 12.30: vergadering

Plaats:

De Graasj, Knevelsgraafstraat 21, Roermond

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen van de agenda van de vergadering
 3. Mededelingen
 4. Verslag ALV 16 december 2016 (deze kunt u vinden op: https://limburg.pvda.nl/gewestelijke-vergadering/ )
 5. Aftrap door voorzitter PvdA Gewest Limburg Jacques Costongs
 6. Werkwijze Provinciale Staten verkiezingen 2019
 1. Het besluit tot deelname aan de verkiezingen is genomen op de laatste gewestelijke vergadering.
 2. De volgende besluiten dienen op deze gewestelijke vergadering te worden genomen:
 • Werkwijze opstellen programma.

Voorstel: programmacommissie instellen.

Voorstel: commissie: Andre Knottnerus. Leden: Birgit op de Laak, Manon Fokke, Leon Heuvelmans, Jasper Kuntzelaers. Daarnaast hebben Andre Postema, Jacques Costongs en Eric Geurts q.q. hun diensten aangeboden. De werkwijze van deze commissie: het organiseren van een interactief proces, gesprekspartners binnen (leden) en buiten: voorbeelden FNV, senioren FNV, Wittemer Beraad, initiatiefgroep gezondheidsakkoord, Burgerinitiatiefgroep Geen Grens etc. ), zodat draagvlak gegarandeerd is. Het ambitieniveau: agenda-bepalend.

 • Werkwijze opstellen profielschets en kandidatenlijst.

Voorstel: instellen onafhankelijke kandidaatsstellingscommissie.

Voorstel: commissie Jan Mans. Leden: Pauline Smeets, Karin Peters, Roy Bouten, Raymond Testroote. Deze commissie doet voorstellen zowel over statenleden als gedeputeerden.

 • Werkwijze lijsttrekkersverkiezingen.

Voorstel: geen aparte lijsttrekkersverkiezingen, maar (eventuele) keuze via lijst.

 • Werkwijze vervolgstappen:
 • Op 23 juni zal in een gewestelijke vergadering (ALV) de profielvaststelling fractie, fractieleden, fractiefuncties, gedeputeerde gebeuren. Vanaf dat moment is de kandidaatstelling opengesteld.
 • Dan zal ook de keuze voor een Limburgse dan wel twee Limburgse lijsten worden voorgelegd.
 • Data gesprekken commissie met kandidaten (24 september – 1 november).
 • Formele vaststelling bestuur conceptverkiezingsprogramma en doorsturen ontwerp kandidatenlijst op 9 november.
 • 24 november ALV gewestelijke vergadering.
 • 15 december: aftrap provinciale statenverkiezingen en kerstborrel
 1. Terugblik op de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Laatste stand van zaken in de onderhandelingen in de diverse afdelingen/gemeenten
 2. Actualiteiten op waterschaps-, provinciaal- en nationaal niveau
 3. Rondvraag

Natuurlijk hopen we dat je na de vergadering nog even gezellig blijft netwerken (en borrelen)!

 

PERSBERICHT: PvdA Limburg vraagt interpellatiedebat aan over extra financieel tekort op de Maaslijn.

Op 21 februari 2018 ontving Provinciale Staten een mededeling van Gedeputeerde Mackus (portefeuillehouder OV) waaruit onder anderen blijkt dat er op de Maaslijn een extra tekort van 13,2 miljoen te verwachten is.

De PvdA is onaangenaam verrast door dit nieuwe tekort, dat behoorlijke gevolgen kan hebben voor de realisatie van de Maaslijn. Daarom wil de PvdA in het Limburgs Parlement zo snel mogelijk met Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten in debat over de gang van zaken en het ontstane tekort.

Naar aanleiding van de uitkomsten van het bestuurlijk overleg MIRT en de teleurstellende resultaten van de lobby in Den Haag had de PvdA een motie in voorbereiding om Station Grubbenvorst Greenport Venlo in de scope van het project te houden en de kans op financiering van opstelsporen door het Rijk te vergroten.

Nu we geconfronteerd worden met een extra tekort op de Maaslijn van 13,2 miljoen en mogelijk extra kosten door het omvormen van Prorail naar een Zelfstandig Bestuursorgaan met rechtspersoonlijkheid kunnen wij de motie niet indienen. Het project, maar ook de Railagenda in algemene zin, bevat daar op dit moment teveel onzekerheden voor.

Aleida Berghorst, Statenlid Mobiliteit: “We hebben het vorige tekort nauwelijks opgelost of een volgend miljoenentekort op de Maaslijn dient zich alweer aan. De PvdA is echt onaangenaam verrast door deze situatie, die mogelijk grote gevolgen heeft voor de verdere realisatie van de elektrificatie en verdubbeling Maaslijn. Hier moeten we echt eens goed over met elkaar over praten.”

Even voorstellen: Ivo Haanen

Hallo allemaal, ik ben Ivo Haanen 21 jaar oud en ik kom uit Tegelen. Ik studeer Communicatie aan de Avans Hogeschool in Breda en ik ben tot maart/april de communicatie-stagiaire van de Statenfractie van de PvdA in Limburg.

Ik ben zelf altijd al bovengemiddeld geïnteresseerd geweest in de politiek. Met de juiste vrienden kan ik op feestjes uren in een hoekje staan praten over politiek. Ik ben echter nooit politiek actief geworden omdat ik genoeg andere hobby’s had die mijn tijd vroegen en ik nog geen politieke kleur wist of wilde bekennen. Zeker als communicatiespecialist in opleiding vond ik dat risicovol. Je wordt toch opgeleid om in ongeveer elke branche te kunnen werken. Het voelde voor mij daarom niet goed om dan zelf mijn politieke mening overal te ventileren. Maar toen kwam het moment dat ik vanuit mijn opleiding stage moest lopen.

Mijn stage leek me een goed moment om kennis te maken met de politieke wereld vanuit de binnenkant. Na wat telefoontjes en een sollicitatiegesprek mocht ik aanschuiven bij mijn eerste fractievergadering. Super spannend! Maar mijn medestagiaire Ron Piepers en ik werden erg goed ontvangen in de fractie en nu lopen we al een paar maanden vrolijk mee met de fractie.

De Provinciale politiek is een erg interessante plaats. Zowel politiek als communicatief zijn er talloze uitdagingen waar ik me bezig mee kan houden. Sowieso is het politieke toneel anders dan de bedrijven waar ik eerder voor mijn studie mee in aanraking ben gekomen. Net wat meer belangen en net wat onduidelijkere structuren. Iets wat in grote mate invloed heeft op de manier van communiceren en wat we communiceren. Om over de politici zelf nog maar te zwijgen ;-).

Ik denk echter dat ik samen met de hulp van mijn medestagiaire en de geweldige fractie mijn leerzame stage met succes ga afsluiten. En wie weet blijf ik hangen en word ik misschien zelfs lid. Je weet maar nooit.

PERSBERICHT: #ROODTRIP 2018

In het weekend van 26, 27 en 28 januari trekt PvdA Limburg weer met het openbaar vervoer door Limburg. Wederom zal Aleida Berghorst, Statenlid en woordvoerder Mobiliteit, kriskras door het Limburgse land reizen. Net als vorig jaar staat Aleida op verschillende haltes en stations stil bij de problemen die zijn ontstaan, en verbeteringen die zijn doorgevoerd. Ook gaat ze in gesprek met de mensen die de haltes hebben opgegeven.

Doel

Het doel van de roodtrip is om aandacht te blijven vragen voor het openbaar vervoer in de Provincie. “Afgelopen jaar is er veel aandacht geweest voor het OV in Limburg. Zowel voor de dienstregeling als voor de arbeidsomstandigheden van het personeel. Met deze #ROODTRIP wil ik aandacht blijven vragen voor de bereikbaarheid van Limburg. Veel mensen zijn namelijk afhankelijk van het OV, en daarom is het belangrijk dat het goed geregeld is.” aldus Aleida Berghorst.

Meekijken

Mensen die de #ROODTRIP willen volgen kunnen net zoals vorig jaar meekijken via Facebook en Instagram. Ook is haar locatie live te volgen via Facebook.

Route

Dit jaar wordt de #ROODTRIP door de grote belangstelling verdeeld over maar liefst drie dagen:

Vrijdagmiddag 26 januari vertrekt Aleida richting Nijmegen om de spits in de trein te ervaren.

Zaterdag 27 januari gaat de trip door Noord- en Midden-Limburg. De #ROODTRIP begint in Nijmegen en gaat met de bus via tussenstops Gennep en Afferden naar Venlo. Vanaf station Venlo gaat de #ROODTRIP naar Grubbenvorst waar onder andere de bereikbaarheid van het gemeentehuis wordt besproken. Via de haltes Venray en Horst komt Aleida aan in Roermond. Als laatste gaat de #ROODTRIP door Weert naar Ospel, waar een gesprek met Gedeputeerde Mackus op de planning staat.

Zondag 28 januari begint de #ROODTRIP in Nieuwstadt en gaat door via Echt, Sittard en Munstergeleen naar Maastricht. Vanaf Maastricht reist Aleida door Lemiers, Kerkrade West en Heerlen. Vanuit daar wordt gereisd richting eindbestemming Brunssum.

HIER kun je de exacte route vinden!

Foto’s ‘Statenspel januari 2018’

Afgelopen dinsdag 16 januari leidde Tirza Houben samen met onze gedeputeerde Eric Geurts en gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen van de SP het ‘Statenspel’ waarbij leerlingen van Lyceum Schöndeln uit Roermond en Sophianum uit Gulpen zélf het debat konden aangaan in de echte Statenzaal. Hier vind je de foto’s van die dag!

OV-staking: Wij steunen het personeel van Arriva! (Opinie Aleida Berghorst)

Wie vandaag met het openbaar vervoer op pad wil heeft pech. Geen Arriva bussen en treinen in verband met een landelijke staking binnen het streekvervoer. Vervelend voor de reiziger, absoluut. Maar begrijpelijk vanuit het oogpunt van de talloze chauffeurs, machinisten en stewards die het werk neerleggen.
Als PvdA Statenlid krijg ik regelmatig mails, brieven of berichten via Facebook van boos en teleurgesteld personeel van Arriva. Mannen en vrouwen die vaak al jaren in de sector werken en voor meerdere vervoerders hebben gewerkt. Vakmensen met hart en passie voor het OV-vak, die sinds de start van de OV concessie bij Arriva het plezier in hun werk zijn verloren en die zich bovendien niet gehoord voelen door hun werkgever.
Hebben de stakers een punt?
Van “mijn” machinisten en chauffeurs begrijp ik dat men binnen het OV de laatste jaren steeds efficiënter is gaan werken. Het personeel voert meer taken uit voor hetzelfde loon. Het gevolg is een steeds hoger oplopende werkdruk en steeds minder rustpunten in de diensten.

“Vertraging gaat ten koste van de pauze van de chauffeur of machinist.”

 

Volgens de nu geldende CAO en de wetgeving moet een buschauffeur in het OV na 5,5 uur arbeid minimaal 30 minuten pauze hebben, maar die pauze mag worden opgesplitst in 2 keer 15 minuten. En wie tijdens een rit vertraging oploopt, heeft helemaal géén pauze. Want vertraging gaat ten koste van de pauze van de chauffeur of machinist.
Twee keer 15 minuten pauze op een dienst van 9 uur. Twee keer de gelegenheid om van het toilet gebruik te maken, een kop koffie te halen en te drinken, je boterhammen te eten, de benen te strekken en een sigaretje te roken. Je moet je haasten om goed tot rust te komen! En dat terwijl die pauzes nu juist van levensbelang kunnen zijn. Buschauffeurs en treinmachinisten dragen een zware verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de mensen die ze vervoeren, maar ook voor andere verkeersdeelnemers. Een moment je concentratie verliezen kan fataal aflopen.

Aleida stelt vragen aan een Arriva-chauffeur tijdens de eerste #ROODTRIP
Chauffeurs vertellen mij dat ze harder rijden dan is toegestaan. Dat doen ze om ervoor te zorgen dat de reizigers op tijd op hun bestemming zijn, maar ook omdat ze de vertraging niet met hun pauze willen opvangen. Eventuele boetes komen voor rekening van de individuele chauffeur. Maar wat gebeurt er als te hard rijden en/of verlies van concentratie door het niet in acht nemen van de wettelijk verplichte rusttijd lijdt tot een ongeluk?
Vanuit juridisch oogpunt is Arriva als werkgever aansprakelijk voor schade, tenzij wordt geconstateerd dat de chauffeur bewust nalatig is geweest. Vanuit menselijk oogpunt is het de chauffeur die zich voor de rest van zijn of haar leven verantwoordelijk voelt voor het de schade die tijdens een ongeluk is ontstaan, zeker als dat ongeluk lichamelijk letsel of erger heeft veroorzaakt.

 

“Ik ben van mening dat wij beter moeten zorgen voor de mannen en vrouwen die werken in het OV.”

 

Werknemers in het OV verdienen beter
Ik ben van mening dat wij beter moeten zorgen voor de mannen en vrouwen die werken in het OV. En dat begint volgens mij in Den Haag. De in de huidige CAO opgenomen norm komt immers overeen met de wettelijk toegestane minimum norm voor OV-chauffeurs.
Tijdens het schrijven van dit stuk kwam ik tot de conclusie dat we in Nederland een dubbele standaard hebben als het gaat om de rij- en rusttijden van chauffeurs in het personenvervoer. Voor touringcarchauffeurs gelden namelijk andere regels voor gewone OV-chauffeurs. Zij krijgen verplicht 45 minuten onafgebroken pauze na een ononderbroken rit van 4,5 uur. Het opknippen van de pauze naar 3 keer 15 minuten mag voor deze chauffeurs al sinds 1 mei 2007 niet meer.
Wat legitimeert dit verschil? Een vraag die wat mij betreft in de Tweede Kamer gesteld mag worden. Is het niet noodzakelijk om de pauze regels voor OV chauffeur te heroverwegen?
Ook de provincie heeft een plicht
Beter zorgen voor het personeel in het OV geldt wat mij betreft ook voor ons als provinciale overheid. Namens de PvdA heb ik al vaker aandacht gevraagd voor de arbeidsomstandigheden van het personeel van Arriva, maar helaas heeft het nog weinig verbeteringen opgeleverd.

 

De reactie van Gedeputeerde Staten is vaak iets in de trend van “Het personeelsbeleid is aan Arriva zelf, daar gaan wij niet over”.

De reactie van Gedeputeerde Staten is vaak iets in de trend van “Het personeelsbeleid is aan Arriva zelf, daar gaan wij niet over”. Tot op zekere hoogte klopt dat natuurlijk. De Provincie moet zich bijvoorbeeld niet willen bemoeien met wie er wordt aangenomen of ontslagen. Het maken van roosters en het omgaan met ziek personeel is ook niet aan de provincie.
Maar als opdrachtgever van de provinciale OV concessie hebben we wel degelijk ook een plicht om goed te zorgen voor het personeel van Arriva. Niet voor niets heeft de Provincie in het Programma van Eisen opgenomen dat van de concessiehouder goed werkgeverschap wordt verwacht.
Dat betekent onder andere dat Arriva tijdens de looptijd van de Concessie Limburg zorgt voor voldoende opgeleid personeel, professionele aansturing, tevredenheid bij werknemers, aandacht voor (sociale) veiligheid en het terugdringen en laag houden van het ziekteverzuim.
Bovendien staat in het Programma van Eisen dat het personeel van de concessiehouder het visitekaartje van het OV in Limburg is. Het personeel is in de eerste plaats gastheer of gastvrouw en verleent pro-actief en effectief service aan de reiziger. De Provincie eist daarom van de Concessiehouder dat het personeel hiertoe in de gelegenheid wordt gesteld en daarbij in de breedste zin van het woord effectief ondersteunt.

“Daarom heb ik Gedeputeerde Mackus vandaag via schriftelijke vragen opgeroepen deze verantwoordelijkheid op zich te nemen.“

Wat mij betreft genoeg aanknopingspunten voor Gedeputeerde Mackus om het gesprek met Arriva aan te gaan over de arbeidsomstandigheden van het personeel en daarom heb ik hem vandaag via schriftelijke vragen opgeroepen deze verantwoordelijkheid op zich te nemen.
Wij willen dat het personeel van Arriva in de eerste plaats gastheer of gastvrouw is en proactief en effectief service verleent aan de reiziger, maar hoe realistisch is dat nog als je je iedere dag opgejaagd en gestresst voelt. Als je je toch al spaarzame pauze regelmatig als sneeuw voor de zon ziet verdwijnen, omdat je werkgever de rijtijden van de buslijnen niet realistisch inschat. Als je, met het schaamrood op de kaken, achter een volle bus een plasje moet doen of bij een wildvreemde moet aanbellen om van het toilet gebruik te maken, omdat je daar in je pauze geen tijd meer voor had. Als je het plezier in je werk bent verloren en misschien wel met tegenzin aan de slag bent?
De PvdA in het Limburgs Parlement steunt het personeel van Arriva!

Foto’s lijsttrekkers ALV 16 december 2017

Gisteren was onze ALV, en aansluitend de kerstborrel. Tijdens de kerstborrel kregen de aanwezige lokale lijstrekkers de gelegenheid om een foto van ze te laten maken. Aan het einde is ook nog een groepsfoto gemaakt. Alle foto’s in hoge kwaliteit vind je HIER!

Voor vragen over de foto’s kun je altijd een mailtje sturen naar jesper@pvdalimburg.nl.