Door Privé: Eric Geurts op 4 februari 2015

100 miljoen voor Logistiek in Limburg

Banen & Bereikbaarheid
De PvdA Limburg wil 100 miljoen investeren in de Limburgse logistiek, met als doel om banen te creëren en de bereikbaarheid te vergroten. De focus ligt daarbij op de logistieke hotspot Noord-Limburg (Venray-Venlo) en de Westelijke Mijnstreek. Knelpunten moeten worden opgelost en kansen gecreëerd. De PvdA heeft een aantal logistieke prioriteiten opgesteld die moeten leiden tot meer werk voor de Limburgers. Door deze ingrepen creëren we 5000 banen in de logistiek en zorgen we er dat de leefbaarheid niet in het gedrang komt.

Noord-Limburg
In Noord-Limburg zien we dat het vervoer over zowel water, rail als weg toeneemt. Daarom is het noodzakelijk om direct een aantal knelpunten aan te pakken.

Bij knooppunt Zaarderheike (A67) moet een extra rijbaan komen om een goede doorstroming van het verkeer te kunnen blijven garanderen. Aan het parkeren vrachtwagens op vluchtstroken of op andere gevaarlijke plekken moet zo snel mogelijk een einde komen. Daarom wil de PvdA dat er in de omgeving van Venlo op korte termijn een groot permanent parkeerterrein komt voor minimaal 200 vrachtwagens. Met veilige parkeerplaatsen en goede voorzieningen voor chauffeurs.

Treinverkeer zal de komende jaren sterk groeien in Noord-Limburg. Enerzijds vanwege werkzaamheden aan de Betuweroute en anderzijds vanwege de extra capaciteit in de haven van Rotterdam ontstaan door de opening van de tweede Maasvlakte. Dat zorgt voor complicaties rondom het spoor. Bij treinstation Horst en bij de Venlose spoorwegovergang de Vierpaardjes is het noodzakelijk om de infrastructuur aan te passen  om  opstoppingen  bij overwegen te voorkomen. Lange files voor overwegen zorgen voor vervuiling en overlast. Ook moet worden voorkomen dat hulpdiensten stil komen te staan en hun werk niet adequaat uit kunnen voeren.

Met investeringen in logistiek mogen we de andere belangen niet vergeten. In Venlo komt de jachthaven in het gedrang door de toenemende groei van het vervoer over water. De PvdA wil daarom geld vrijmaken om verplaatsing van de jachthaven te realiseren.
Westelijke Mijnstreek
De westelijke Mijnstreek is het logistieke centrum voor Zuid-Limburg.  Alle vormen van verbindingen zijn aanwezig: twee snelwegen twee spoorlijnen de belangrijke binnenhavens met de bargeterminal in Born en Maastricht Aachen Airport.

Willen we de kansen op meer banen vergroten dan moeten er verbeteringen worden doorgevoerd. Daarbij is een regionale logistieke visie voor deze regio onontbeerlijk. De gemeenten in de regio moeten hierin het voortouw nemen gesteund door een provincie die hierin een initiërende en ondersteunende rol moet spelen. Het doel moet zijn dat er een optimaal klimaat ontstaat  waarin nieuwe bedrijven op het gebied van logistiek zich vestigen, zodat nieuwe banen worden gecreëerd. Deze banen zullen in combinatie met de high-tech banen die momenteel op de Chemelot Campus ontstaan het aanbod op de Zuid Limburgse arbeidsmarkt in een goede balans brengen.

Concreet betekent dit dat er werk gemaakt moet worden van een verdere verbreding van de A2. Zodat de doorstroming gaat verbeteren en er niet elders problemen ontstaan als de tunnels in Maastricht gereed zijn. De lobby naar Den Haag moet dus vol worden ingezet.

Openbaar vervoersvoorzieningen tussen, van en naar de verschillende logistieke locaties moeten beter op elkaar gaan aansluiten zodat werknemers uit heel Zuid-Limburg makkelijk op hun werk kunnen komen.

De PvdA wil dat  de provincie  de doorontwikkeling van Maastricht Aachen Airport stevig doorzet.  Een goede internationale verbinding is voor logistiek Limburg en de Limburgers van groot belang. Wij verwachten dat hierdoor vele arbeidsplaatsen worden veiliggesteld en nieuwe worden gecreëerd. Voor de PvdA  zijn  4 activiteiten  van de luchthaven van belang:
1. De uitbreiding en versterking maintenance boulevard (waar onderwijs, arbeidsmarkt en overheid de handen in een slaan en er kansen ontstaan voor banen voor jongeren in de techniek)
2. Versterken van luchtvracht (ook hier zullen de benodigde logistieke investeringen noodzakelijk zijn en gaan de kosten voor de baat uit) met name in combinatie met de grote concentratie van multinationals als Medtronic en Boston Scientific en Maastricht Health Campus.
3. General Aviation is een poot waar de luchthaven verder in kan groeien, goede en snelle afhandeling en hospitality kan ervoor zorgen dat andere belangrijke Limburgse belangen worden veiliggesteld, denk hierbij bijvoorbeeld aan de Tefaf .
4. Passagiersvervoer  dat in de hearts and minds van de Limburgers moet komen. Daarvoor is een goede verbinding  naar meer populaire internationale bestemmingen belangrijk.

Voor de investeringen in logistieke hotspots en de noodzakelijke  verbeteringen in de infrastructuur wil de PvdA € 100 miljoen aan provinciale middelen beschikbaar stellen.

Met vriendelijke groeten,

Eric Geurts, lijsttrekker PvdA Limburg

 

Privé: Eric Geurts

Privé: Eric Geurts

Woonplaats: Brunssum Lid sinds: 1997 Ik wil me inzetten voor alle Limburgers. Als ik naar mijn kinderen van 12 en 17 jaar kijk, wil ik dat als zij volwassen zijn met net zoveel plezier en trots in deze provincie kunnen wonen als ik nu. Mijn gedrevenheid voor de politiek komt voort uit de drang om

Meer over Privé: Eric Geurts