Door op 22 april 2015

1 mei in Heerlen

De PvdA Heerlen nodigt je uit voor de 1 mei viering in Heerlen.

Wij brengen een traditie weer terug in onze partij!
Op vrijdag 1 mei 2015 komt Adri Duivesteijn ons inspireren in onze strijd voor een socialer en sterker Heerlen. Niet alleen een socialer en sterker Heerlen, maar ook een sterker en socialere Parkstad.
Adri is betrokken en kritisch binnen en buiten onze partij. Van kok, aktiegroeplid, raadslid, wethouder tot lid van zowel de Tweede als ook de Eerste Kamer voor onze partij. Met zijn brede ervaring in de lokale en landelijke politiek is hij bij uitstek geschikt om met ons in discussie te gaan over Sociaaldemocratie en het Perspectief dat Sociaaldemocraten uitdragen.

Adri Duivesteijn is de man van de stadsvernieuwing, stedelijke vernieuwing en huurdersbelangen.
Wij hebben in onze stad en regio hier ook veel ervaringen mee. Vandaar dat het middagprogramma bestaat uit:

• 15:00 tot 16:00 uur een rondleiding door het in aanbouw zijnde Maankwartier. Deze rondleiding wordt gegeven door Barry Braeken.
• 16:00 tot 17:30 uur een discussie met en over huurdersinitiatieven-collectieven bij Woningcorporatie Weller.

Het avondprogramma wordt gehouden in het Juphuis en bestaat uit:
• 20:00 tot 20:30 uur inloop in het Juphuis en welkomstwoord door Wim Meijers, voorzitter PvdA Heerlen.
• 20:30 tot 21:30 uur “Sociaaldemocratie en haar Perspectief” door Adri Duivesteijn.
• 21:30 tot 22:00 uur na-discussie onder leiding van Jo Braeken.
• 22:00 uur zingen van de Internationale gevolgd door de film “Deux Jours, une Nuit”. Deze actuele film over bonussen en ontslagen wordt kort ingeleid door Thijs Deckers.

Voor het middagprogramma verzoeken wij jullie je aan te melden bij Jo Braeken via jo.braeken@hetnet.nl of via 045-5217683. Na aanmelding volgen dan nadere gegevens voor dit middagprogramma.

Het avondprogramma vindt plaats in het Juphuis, Schandelerstraat 81, 6412 XM Heerlen. De ingang is aan de achterkant van het gebouw te bereiken via de parkeerplaats.

Namens het bestuur van de PvdA afdeling Heerlen,
Wim Meijers.
wim@wimmeijers.eu
0653716362