11 mei 2013 | Continuüm te Museumplein 2 Kerkrade

Thijs Wöltgenslezing

Graag willen wij u uitnodigen voor de Thijs Wöltgenslezing, 11 mei as. 15.00 – 17.00 (inloop vanaf 14.30) in het Continuüm, Museumplein 2 te Kerkrade. Met deze lezing herdenken wij het gedachtegoed en de persoon van Thijs Wöltgens.

De Thijs Wöltgenslezing 2013 zal dit jaar worden uitgesproken door Jos Schneiders. Jos Schneiders zal zijn visie geven op de kansen en uitdagingen voor Parkstad en Zuid-Limburg in het licht van het gedachtegoed en de persoon van Thijs Wöltgens. Jos Schneiders heeft bijzondere prestaties geleverd in meerdere functies bij de Koninklijke DSM N.V., in de transformatie van chemiebedrijf naar wereldspeler op het gebied van Life Sciences en Materials Sciences. Vanuit zijn functie als president van DSM Nederland BV is Jos Schneiders betrokken geraakt bij het programma ‘Brainport-2020’. Deze betrokkenheid heeft hij na zijn pensioen bij DSM voortgezet als bestuursvoorzitter van Limburg Economic Development. Limburg Economic Development (L.E.D.) is een samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs en heeft als doel het realiseren van het Brainport-2020 programma in Zuid-Limburg.

Thijs Wöltgens (Kerkrade, 30 november 1943 – Kerkrade, 7 mei 2008). De voormalige docent economie debuteerde in 1970 in de gemeenteraad van Kerkrade. In 1977 kwam Thijs Wöltgens in de Tweede Kamer en stond bekend als een onorthodoxe denker. Samen met Jos van Kemenade en Jo Ritzen schreef hij de nota ‘Om een werkbare toekomst’. Om de verzorgingsstaat te redden moest de arbeidsparticipatie worden bevorderd. Ook was Wöltgens een voorvechter van de sociale voorzieningen en enigszins beducht voor ‘de vrije markt’. Toen Thijs Wöltgens in november 1989 fractieleider van de PvdA werd, koos de parlementaire pers hem meteen tot politicus van het jaar. Een verademing was hij: een aimabele sociaal-democraat met humor en relativeringsvermogen. Thijs Wöltgens was een man met grote gaven: een macro-econoom die in de jaren tachtig alternatieve begrotingen foutloos door rekende op de achterkant van een sigarendoosje, een scherp analyticus, essayist en een humoristisch spreker.

De Thijs Wöltgenslezing is openbaar, aanmelden is niet nodig. Voor nadere toelichtingen kunt u bij ons terecht via m.rumpen@pvdakerkrade.nl of 06–21276631.