26 oktober 2013 | Kosterie, Hoofdstraat 34, Maasbracht

Gewestelijke ledenvergadering

AGENDA

  1. Opening en welkom door de voorzitter.
  2. Mededelingen en vaststellen agenda.
  3. Vaststellen van het verslag van de vergadering van 22 juni.
  4. Vaststellen profiel Scouts voor provinciale scoutingcommissie PvdA Limburg.
  5. Thema: “ Toekomstvisie Sport en Ruimte”.
  6. Politieke actualiteit.
  7. Rondvraag.
  8. Sluiting.

 

Na afloop van de vergadering is er uiteraard weer de gebruikelijke nazit.