11 mei 2019, van 10:00 tot 13:00

Algemene Ledenvergadering PvdA Limburg

I.t.t. wat eerder is gecommuniceerd zal de ALV niet plaatsvinden op 27-4, maar op 11-5.